Slezské písně.

Bezruč, Petr
Nový lid, 1919. 127 s.