Slepice a televize : bajky - nebajky.

Dvořák, Jiří; il. Horváth, Juraj
1. vyd. Baobab, 2003. 71 s.