Slavica v české řeči. I, České překlady ze slovanských jazyků do r. 1860.

Bečka, Josef
1. vyd. Nakladatelství Československé akademie věd, 1955. 164 s.
Edice: Studie a prameny ; sv. 3