Sláva rodiny Prizziovcov.

Condon, Richard
1. vyd. Danubiapress, 1992. 229 s.