Slámoviny : (Hlasitě - polohlasně - pošeptmo).

Sláma, Tomáš; il. Kristofori, Jan
KadeL, 1993. 119 s.