Sladovnický ječmen.

Skládal, Vladimír
2., zcela přeprac. a dopln. vyd. SZN, 1967. 322, [9] s.
Edice: Organizátorům zeměd. výroby