Skvrna, udatný zápasník : Pov.

Tisovský, T. E
Liebich, 1914. 115 s.
Edice: Školská knih. mládeže ; IV