Skutečnosti z druhé strany.

Caretto, Carlo
Matice cyrilometodějská, 1994. 113 s.