Škůdci a dobrodruzi.

Heyduk, Adolf
J. Otto, 1908. 199 s.
Edice: Spisy Adolfa Heyduka ; 46