Skřivánek.

Baar, Jindřich Šimon
Dvanácté vydání. Novina, 1940. 211 s.
Edice: Baar, Jindřich Šimon: Sebrané spisy beletristické ; Sv. IV