Skřivánek.

Baar, Jindřich Šimon
6. vyd. Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské, 1930. 222 s.
Edice: Jindřich Š. Baar: Sebrané spisy beletristické ; sv. 3