Školní zeměpisný atlas : 94 map, mapek a plánů na 37 listech : Učeb. pomůcka pro šk. 2. a 3. stup. ... [a] pre šk. 2, a 3. stup. s vyučovacím jaz. slov.

Šalamon, Bedřich; ed. Kuchař, Karel
2. nezm. vyd. Státní nakladatelství učebnic, 1952. [3] s.