Školní zeměpisný atlas Československé republiky : Učeb. pomůcka pro školy všeobec. vzdělávací.

1. vyd. Ústřední správa geodézie a kartografie, 1960. [3], 18, [1] s.