Školní slovník českých spisovatelů : 331 českých spisovatelů od počátků písemnictví do současnosti.

Dolejší, Pavel
4., aktualiz. vyd. Pavel Dolejší - JAS, 2004. 287 s.