Školní rusko-český slovník.

Dlouhý, Miloslav; ed. Kopeckij, Leontij Vasil'jevič
Vyd. 2., změněné. Státní pedagogické nakladatelství, 1964. 1223 s.
Edice: Slovníky