Školní atlas československých dějin : Učeb. pomůcka pro školy všeobec. vzdělávací.

3. vyd. Ústřední správa geodézie a kartografie, 1965. 44, [34] s.