Sklepní práce.

Bondy, Egon
Vyd. 2., ve Votobii 1. Votobia, 1997. 191 s.