Sjezdové lyžování.

Maršík, Jan; Příbramský, Miloš
Vyd. 3., přeprac. a dopl. Olympia, 1984. 118 s.