Sirotek lowoodský.

Brontë, Charlotte
Autorisované vydání. Vojtěch Šeba, 1932. 268-[II] s.