Simonsen.

Undset, Sigrid
Adolf Synek, 1932. 37 - [I] s.
Edice: Knihovna Omnia ; Svazek XXIV