Silas Marner : tkadlec z Raveloe.

Eliot, George; il. Anlauf, Lubomír
Vyd. 3., V nakl. Svoboda a v tomto překladu 1. vyd. Svoboda, 1989. 214 s.