Sila slabých a slabosť silných : Cirkev na Slovensku v rokoch 1945-89.

Hlinka, Anton
3., dopln. vyd. Tatran, 1990. 296 s.