Seznam míst v království Českém.

Tisk místodržitelské knihtiskárny, 1893. 430, 430, 104, 100 s.