Sexuální chování v ČR - situace a trendy.

Weiss, Petr; Zvěřina, Jaroslav
Vyd. 1. Portál, 2001. 159 s.