Sestřelen!.

Fajtl, František
2., přeprac. vyd. Naše vojsko, 1968. 267 s.