Šest let exilu a druhé světové války : řeči, projevy a dokumenty z r. 1938-1945.

Beneš, Edvard
2., dopl. vyd. knihy "Tři roky druhé světové války", k níž úvodní slova napsal ministr Dr. Hubert Ripka. Týdeník "Čechoslovák", 1945. 319 s.