Senzuálna masáž : praktická príručka o umení dotyku.

Lacroix, Nitya
Osveta, 1991. 125 s.