Sen vchádza do stanice : Etuda jednej noci.

Hykisch, Anton
1. vyd. Slov. spisovateľ, 1961. 150 s.
Edice: Živý prúd