Sen sa končí v Córdobe.

Zierer, Otto
1. vyd. Smena, 1982. 480 s.
Edice: Ronapo - romány na pokračovanie ; zoš. 1.-10