Sen o vzdálených jezerech : komedie.

Pick, Jiří Robert
1. [vyd.]. Dilia, 1981. 82 l