Sen o Tichomoří : cesto-faktopis.

Trávníčková, Dana
1. vyd. Dany Travel, 2012. 160 s.