Sen o ráne : Výber z modernej indickej poézie (urdú).

1. vyd. Slov. spisovateľ, 1959. 130 s.