Sen noci svätojánskej.

Shakespeare, William
1. vyd. Slov. vydav. krásnej lit, 1963. 143 s.
Edice: Edícia divadelných hier ; Zv. 73