Sen na medzi : Básne.

Poničan, Ján
Tranoscius, 1942. 69-2 s.
Edice: Tvorba Tranoscia ; Sv. 21