Sen na konci rána.

Zapletal, Zdeněk
2. vyd. Votobia, 1997. 172 s.