Sen Kapitána Loya : Z něm. orig. Der Traum des Hauptmann Loy prel. Viera Millerová.

Schreyer, Wolfgang
1. vyd. Osveta v spolupráci so Sväzom protifašistických bojovníkov, 1961. 413 s.