Seminární praktikum z ústavního práva.

Klíma, Karel; ed. Šálená, Markéta
1. vyd. Aleš Čeněk, . 253 s.