Seminární cvičení z morfologie ruštiny.

Brandner, Aleš
1. vyd. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 124 s.