Seminář ze středoškolské matematiky.

Herman, Jiří; Kučera, Radan; Šimša, Jaromír
2., přeprac. vyd. Masarykova univerzita, 2004. 49 s.