Seminář ze společenskovědních předmětů pro 2. stupeň základní školy.

Dudák, Vladislav; Dudák, Vladislav
1. vyd. SPN-pedagogické nakladatelství, 1998. 160 s.