Seminář z analytické chemie : teorie, příklady, cvičení.

Coufal, Pavel
2., přeprac. vyd. Karolinum, 2007. 174 s.
Edice: Učební texty Univerzity Karlovy v Praze