Seminář o šlechtění a semenářství cukrovky a krmných okopanin : Brno, 13.-14. května 1980 : Sborník odb. referátů.

[nákl. vl.], 1980. 75, [2] s.