Seminář o lidové architektuře : Plástovice CB 1987, St. ústav památkové péče a ochrany přírody Praha a Kraj. středisko SÚPPOP Čes. Budějovice : Sborník.

St. ústav památkové péče a ochrany přírody, 1988. 96 s.
Edice: Odborné a met. publikace / St. ústav památkové péče a ochrany přírody ; Sv. 9