Seménka : Náboženská prvouka církve československé pro nižší stupeň obecné školy.

Haibhuber, Jaroslav
Třetí vydání, přepracované. Spolek učitelů náboženství CČS v ČSR, 1934. 256 s.