Seménka : Náboženská prvouka církve československé pro nižší stupeň školy obecné.

Habr, Jaroslav
Spolek učitelů nábož. CČS v Čsl. republ, 1928. 191 s.