Šematizmus cirkvi evanjelickej augš. vyznánia na Slovensku.

Škrovina, Otto
nákl. cirkvi ev. a. v. na Slovensku, 1924. 195 s.