Sémantika & pragmatická lingvistika.

Machová, Svatava; Švehlová, Milena
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2001. 159 s.