Sémantická struktura věty a kategorie pádu : (příspěvek k porovnávací syntaxi ruské a české věty).

Běličová, Helena
[s.n.], 1983. 33 s.