Sem kdož vstoupíte.

Väring, Astrid
Nakladatelské družstvo Máje, 1948. 290-[I] s.