Selství.

Holeček, Josef
Nákladem Československé Akademie Zemědělské, . 460 s.
Edice: Prameny a základy. B ; 2